تبلیغات
امین ناظمی - مقالات من تاکنون

با سلام به دوستان گرامی لازم دیدم تعدادی از مقالات منتشر شده و یا در حال چاپ خود را معرفی نمایم.در آینده تلاش می کنم محتوای این مقالات را نیز در دسترس قرار دهم.

شناسایی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی. در حال داوری.(به همراه دکتر  بهرامفر و دکترخواجوی)(1385) 

 

ترکیب هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تئوری محدودیتها: رویکردی نوین در حسابداری مدیریت. دانش و پژوهش حسابداری.4. .(به همراه دکتر خواجوی)(1385) 

 

بررسی تحلیلی تحقیقات بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی ۱۹.(به همراه دکتر نمازی) (1385) 

 

بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی.37. .(به همراه  مرحوم دکتر ظریف فرد) (1384) 

 

بررسی نقش عدم کارایی(احتمالی) بازار بر روابط متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.(به همراه مرحوم دکتر ظریف فرد) (1384) 

 

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی40.(به همراه دکتر خواجوی) (1384) 

 

بکار گیری الگوی ژنتیک-عصبی در مدیریت پرتفوی سهام. بهینه(1384) 

 

در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت. حسابرس. (1385) 

 

بکارگیری ارزیابی متوازن با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. حسابدار در حال داوری.(به همراه دکتر خواجوی) (1385) 

 

آیا معیارهای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس یکدیگر را تایید می کنند؟. بهینه(1385) 

 

افشا از دیگاه نظری. بهینه(1384) 

 

نگرشی فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری.از ابطال پذیری پوپر تا برنامه علمی-پژوهشی لاکاتوش. مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز در حال داوری.(1385) 

 

بررسی کیفیت ارقام تعهدی با تاکید بر خطا در برآورد ارقام تعهدی. بررسی های حسابداری وحسابرسی.۴۳.(1385)

 

رویکرد مبتنی بر اصول و رویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری. حسابرس(1385تابستان)

Innovation in Management Accounting: The Needs of World-Class Firms

Shokrollah Khajavi and Amin Nazem(www,ssrn.com)

The Relationship Between Quality of Earnings and Market-Based Variables in Tehran Stock Exchange (TSE): The Role of Accrual Accounting

Shokrollah Khajavi and Amin Nazem(www,ssrn.com),Presented in Asean Pacific Conference

Recognizing Management Accounting Development Problems in Manufacturing Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange Shokrollah Khajavi and Amin Nazemi(www,ssrn.com)

شناسایی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.. توسعه و سرمایه(کرمان)، در حال چاپ.(به همراه دکتر  بهرامفر و دکترخواجوی)(1385)

ترکیب هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تئوری محدودیتها: رویکردی نوین در حسابداری مدیریت. دانش و پژوهش حسابداری.4. .(به همراه دکتر خواجوی)(1385)

بررسی تحلیلی تحقیقات بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی ۱۹.(به همراه دکتر نمازی) (1385)

بررسی تحلیلی تحقیقات حسابداری انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسعه و سرمایه(دارای پذیرش)

هماهنگ سازی استاندادهای بین المللی حسابداری با استفاده از نگرش فلسفی هگل، فوکو و هم ریختی(به همراه دکتر مهرانی)، حسابدار، مهر 86

بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی.37. .(به همراه  مرحوم دکتر ظریف فرد) (1384)

بررسی نقش عدم کارایی(احتمالی) بازار بر روابط متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، 19.(به همراه مرحوم دکتر ظریف فرد) (1384)

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی40.(به همراه دکتر خواجوی) (1384)

در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت. (به همراه دکتر خواجوی)حسابرس. تابستان(1386)

بکارگیری ارزیابی متوازن با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. حسابدار مرداد(1386).(به همراه دکتر خواجوی) 

نگرشی فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری.از ابطال پذیری پوپر تا برنامه علمی-پژوهشی لاکاتوش. مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (به همراه دکتر ثقفی و دکتر خواجوی).مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز بهار ۸۶

رویکرد مبتنی بر اصول و رویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری. حسابرس(1385تابستان)

بکارگیری ارزیابی متوازن با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسل به همره دکتر خواجوی(همایش دانشجویی دانشگاه شریعتی 1386

بررسی کیفیت ارقام تعهدی با تاکید بر خطا در برآورد ارقام تعهدی. بررسی های حسابداری وحسابرسی.۴۳.(به همره دکتر نوروش و حیدری)(1385

خلاصه  استانداردهای حسابداری برای مدیران غیر مالی نشریه 183 سازمان حسابرسی(به همراه آقایان عبدالله زاده و بولو)

افشا از دیگاه نظری. بهینه(1384)

ٱیا معیارهای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس یکدیگر را تایید می کنند؟. بهینه(1385)

بکار گیری الگوی ژنتیک-عصبی در مدیریت پرتفوی سهام. بهینه(1384)

A Historical Review of Normative and Positive Accounting: An Islamic and Christian Perspective A. Modarres A. Nazemi(will be prensted in Accounting Historians Congress, Istanbul 2008)

بررسی نظرات استادان دانشگاهی حسابداری حرفه ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران(به همراه دکتر دستگیر)  از دانش و پژوهش حسابداری زمستان ۱۳۸۶

 

 


نوشته شده توسط امین در شنبه 7 مرداد 1385 ساعت 10:07 ق.ظ | لینک ثابت | نظرات ()