تبلیغات
امین ناظمی - سایتهای پیشنهادی برای جستجوی مقاله

برای آن دسته از دانشجویانی که در سطح کارشناسی ارشد و احتمالا کارشناسی در پی یافتن مقاله علمی در زمینه حسابداری و مالی هستند سایتهای زیر را پیشنهاد می کنم:

سایتهای مجانی:

نام سایتنوع اشتراکموضوعشماره
www.ssrn.comمجانیمالی۱

www.findarticles.com

مجانیحسابداری و مالی2
www.hesabras.orgمجانیحسابداری3
www.sciencedirect.comغیر مجانیحسابداری و مالی4
www.proquest.umi.comغیر مجانیحسابداری و مالی5
www.daneshyar.orgغیر مجانیحسابداری و مالی6
www.scholar.google.comمجانیحسابداری و مالی7
www.emeraldinsight.comغیر مجانیحسابداری و مالی8
www.rose-net.co.irغیر مجانیحسابداری و مالی9

توضیح اینکه برای دسترسی به سایتهای غیر مجانی می توانید به دانشگاه مربوطه خود تقاضای اشتراک دهید در غیر این صورت می توان به دانشگاه های دارای اشتراک مراجعه نمود.در حال حاضر اکثر دانشگاههای دولتی دارای اشتراک این سایتها هستند.
نوشته شده توسط امین در شنبه 19 آذر 1384 ساعت 11:12 ق.ظ | لینک ثابت | نظرات ()